Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

jedinstvo kršćana

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana dio je ekumenskog pokreta o kojem je sveti papa Ivan Pavao jednom zgodom rekao: „Ekumenizam nije samo unutarnja stvar kršćanskih zajednica. On se tiče ljubavi koju je Bog u Isusu Kristu dodijelio cijelom čovječanstvu, a povreda te ljubavi ujedno je povreda Njega i Njegova nauma da okupi sve u Kristu.“

Geslo za ovogodišnju molitvenu osminu za jedinstvo kršćana glasi „Iskazivahu nam nesvakidašnje gostoljublje“. Citat je to preuzet iz Djela apostolskih, iz pripovijest koja opisuje zarobljeničko putovanje sv. Pavla prema Rimu (Dj 27,18–28,10). Plovidba nije bez poteškoća koje dovode do toga da brod pun mornara i zarobljenika bude nasukan na „nekom otoku“. Prema tradiciji radi se o otoku Malti, čiji su stanovnici za ovu 2020. godinu pripremili molitvene materijale, a oblikovali su ih kroz nekoliko tematskih cjelina: pomirenje, prosvjetljenje, nada, povjerenje, snaga, gostoljubivost, obraćenje i velikodušnost.

Jedinstvo kršćana ne može se dogoditi bez unutarnjeg obraćenja. Tako je jedinstvo i izazov i zadatak za svakog današnjeg kršćanina, a donosi nam radost. Nju pak doživljavamo između ostalog razmatrajući radosna otajstva krunice koja nas mogu potaknuti na djelovanje. Zadnjih se pak godina nalazimo u vremenu obilježenom brojnim migracijama. Na naše prostore pristižu ljudi iz ugroženih i nemirnih dijelova svijeta. Oni su često putovali mjesecima kako bi pobjegli od prirodnih katastrofa, rata i siromaštva. Dolaze među nas i postaju dio naše svakodnevnice. Događa se pak da mi uslijed izrazitog, a nerijetko izvana nametnutog nepovjerenja, bježimo od njih. Tako čovjek u potrebi postaje igračka u raljama (ne)milosti političkih, ekonomskih i ljudskih sila.

(U nastavku je prijedlog molitve za jedinstvo kršćana. Možete moliti sami ili u skupini.)

Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Svevišnji, dični Bože,
rasvijetli tmine moga srca.
Daj mi pravu vjeru,
čvrstu nadu, savršenu ljubav; smisao i
spoznaju, Gospodine,
da izvršim tvoju svetu i istinsku volju!
(Sv. Franjo Asiški)


1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela:
Duh Sveti početak je svemu. Papa Pavao VI. ističe: Dijalog ljubavi može se potpuno uspostaviti među osobama i zajednicama koje imaju česte međusobne kontakte, koje sudjeluju u istim trpljenjima i istim nadanjima, koje se otvaraju jedna drugoj, ali koje se u isti mah otvaraju Duhu koji u njima djeluje usred konkretnih iskustava njihova života.

2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila:
Molitva treba učiniti da rastemo u međusobnom poštovanju kao ljudska bića, da bismo bili sposobni živjeti u ovom svijetu u zajedništvu sa svima. U Marijinom pohodu Elizabeti uviđamo da svako iskreno i duboko iskustvo Boga otvara vrata našega srca drugima, vrlo često i drugačijima.

3. Koga si, Djevice, rodila:
Čežnja za jedinstvom proizlazi i dozrijeva iz obnovljena duha, iz samoodricanja i sasvim nesputana izlijevanja međusobne ljubavi. Takva ljubav razgoni strah i rađa povjerenjem.

4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala:
Put jedinstva obilježen je potrebom obraćenja, traženja, istine, razgovora u ljubavi i praštanja. Nismo pošteđeni nepovjerenja, nemira i straha. Pozvani smo predati sve Bogu da bismo u Njemu pronašli povjerenje i mir.

5. Koga si, Djevice, u hramu našla:
Onaj koji oduvijek boravi u kući Oca svojega moli: …ne samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ povjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.

Bože, tvoj je dan i tvoja je noć. Daj da Sunce Pravde boravi u našim srcima te uzmognemo stići k svjetlosti u kojoj ti prebivaš. Po Gospodinu…

S. Kristina Marijanović, ŠSF

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo