Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

Temelj duhovnosti FSR-a i Frame je isti: živjeti evanđelje u svijetu nadahnuti svetim Franjom. U dokumentu Frama – put franjevačko poziva, koje je izdalo Međunarodno vijeće FSR-a, u brojevima od 14. do 17. o odnosu FSR-a i

Frame stoji sljedeće:

Frama čini osobitu obvezu Franjevačkog svjetovnoga reda kao dio njenoga pastorala mladih i zvanja. Zbog toga su franjevački svjetovanjci dužni pratiti mlade i pomoći im u dozrijevanju njihova poziva i uvođenju u život bratstva.

Frama prihvaća Pravilo FSR-a kao dokument nadahnuća za rast vlastitoga kršćanskog i franjevačkog zvanja, kako osobno, tako i u zajednici. Odnosi između Frame i FSR-a moraju biti označeni duhom uzajamnoga životnoga zajedništva. Radi toga put poziva u Frami u redovitim okolnostima, iako ne nužno, vodi prema Franjevačkom svjetovnom redu.

Frama pripada Franjevačko obitelji kao sastavni dio FSR-a, pa je franjevački svjetovnjaci zbog toga prate i animiraju. Štoviše, svi odgovorni na međunarodnoj razini te barem dva člana u nacionalnom vijeću Frame trebaju biti zavjetovani svjetovni franjevci.

Na Svim razinama bratstva Franjevačkog svjetovnoga reda neka jedan član Frame, kojega odredi njegovo vijeće, bude u vijeću FSR-a. Predstavnik Frame ima glas u vijeću FSR-a samo ako je zavjetovani svjetovni franjevac. Tako i jedan član FSR-a, kojega odredi njegovo vijeće, neka bude član vijeća Frame na istoj razini.

Iz Generalnih konstitucija:

Sedmi naslov:

FRANJEVAČKA MLADEŽ

Članak 96

 1. FSR, snagom svoga vlastitoga poziva, mora biti spreman posredovati svoje iskustvo evanđeoskoga života mladima koji osjećaju da ih privlači sv. Franjo Asiški te tražiti sredstva kako da im ga se primjereno predstavi.
 2. Franjevačka mladež (Frama), kako je shvaćaju ove Konstitucije i za koju se FSR smatra osobito odgovornim, čine oni mladi koji se osjećaju od Duha Svetoga pozvanima da u bratstvu ostvare iskustvo kršćanskoga života u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, produbljujući vlastito zvanje u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.
 3. Članovi Franjevačke mladeži Pravilo FSR-a smatraju dokumentom nadahnuća za rast vlastitoga kršćanskog i franjevačkoga zvanja, kako pojedinačno tako i u grupi. Nakon stanovitoga razdoblja formacije, kroz najmanje godinu dana, potvrđuju taj izbor osobnom obvezom pred Bogom i u nazočnosti braće.
 4. Članovi Franjevačke mladeži koji žele pripadati FSR-u drže se onoga što je predviđeno u Pravilu, u Konstitucijama i u Obredniku FSR-a.
 5. Franjevačka mladež ima specifičnu organizaciju te formativne i pedagoške metode prilagođene potrebama mladoga svijeta, prema stvarnosti koja postoji u pojedinim zemljama. Nacionalni statut Frame mora odobriti odgovarajuće nacionalno vijeće FSR-a ili, ako njega nema, Predsjedništvo MVFSR-a.
 6. Franjevačka mladež, kao sastavni dio Franjevačke obitelji, traži od odgovornih svjetovnjaka i od nadležnih redovničkih poglavara bratsku animaciju odnosno duhovnu asistenciju.

Članak 97

 1. Neka bratstva FSR-a prikladnim inicijativama i dinamikom promiču franjevački poziv mladih. Neka se brinu za proširenje bratstava Frame i prate mlade u njihovu hodu ljudskoga i duhovnog rasta predlažući im djelatnosti i tematske sadržaje.
 2. Neka se bratstva FSR-a obvežu da bratstvima Frame dadu jednoga bratskog animatora koji će zajedno s duhovnim asistentom i vijećem Frame osigurati primjerenu svjetovnu franjevačku formaciju.
 3. Da se promiče blisko zajedništvo s FSR-om, svi dužnosnici Franjevačke mladeži na međunarodnoj, i najmanje dva člana u nacionalnom vijeću Frame neka budu mladi zavjetovani svjetovni franjevci.
 4. Jedan predstavnik Frame, kojega odredi njegovo vijeće, član je odgovarajućega vijeća FSR-a; jedan predstavnik FSR-a, kojega odredi njegovo vijeće, član je vijeća Frame na istoj razini. Predstavnik Frame ima glas u vijeću FSR-a samo ako je zavjetovani svjetovni franjevac.
 5. Predstavnici Frame u Međunarodnome vijeću FSR-a biraju se po propisima međunarodnoga statuta koji određuje također broj, bratstva koja treba da predstavljaju te ovlasti predstavnika.
logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo