Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

GRB KRALJICE KATARINEFranjevački svjetovni red Bosne Srebrene

Franjevački svjetovni red ustanovljen je po nadahnuću i djelovanju svetoga Franje Asiškoga (1182-1226). Sveti Franjo je osnivač triju Franjevačkih redova: Prvoga (muški, redovnici), Drugoga (ženski, klarise - po sv. Klari) i Trećega (za vjernike u svijetu). Zato se Franjevački svjetovni red (OFS) dugo nazivao i "Treći red sv. Franje", a pripadnici toga Reda "trećoreci". U Franjino vrijeme i neposredno poslije njega braća i sestre koji su željeli živjeti po primjeru sv. Franje, ali ostajući u svijetu, nazivali su se "Pokornička braća", a potom i "Braća trećega Pravila". Franjevački svjetovni red u provinciji Bosni Srebrenoj nosi naziv: „Bosansko bratstvo kraljice Katarine“.

Naziv

"Franjevački": jer osobe koje ulaze u to zajedništvo nastoje živjeti Evanđelje po primjeru sv. Franje. Prožima ih njegov duh i oduševljava njegova radikalnost. "Svjetovni": jer osobe ostaju u svijetu, u svojim obiteljima, na svome radnom mjestu vezane svojim redovitim staleškim dužnostima. Ne povlače se (osim kod tzv. "Trećih samostanskih redova") u samostane ili u slične zajednice. "Red": jer se radi o instituciji iza koje stoji Crkva svojim autoritetom. Crkva potvrđuje taj način života, daje mu potrebne okvire, obrede, potvrđuje Pravilo, Konstitucije, Obrednik i drugo. Crkva računa na primjeran život, na svjedočenje i na molitvu članova FSR-a.

Pravilo

Prvo Pravilo OFS-a je tzv. "Memoriale" iz 1221. godine. To je Pravilo preradio za OFS veliki prijatelj sv. Franje papa Grgur IX 1228. godine. Drugo Pravilo za OFS izradio je franjevac, papa Nikola IV 1289. godine. Ono ostaje na snazi skoro punih 600 godina. Treće Pravilo izdaje trećoredac, papa Leon XIII 1883. godine. Posljednje i za nas danas važeće, Pravilo potvrdio je svojom apostolskom vlašću papa Pavao VI 24. lipnja 1978. godine.

Narav

OFS je organizirano zajedništvo članovi kojeg žive po cijelome svijetu. Računa se da ima preko 1.500,000 članova i kandidata toga zajedništva. Red vodi Internacionalno vijeće koje ima svoje sjedište u Rimu. Svaki narod ima svoje Nacionalno vijeće. Daljnje su organizacijske podjele po regijama-područjima. Braća i sestre (tako se međusobno nazivaju i osjećaju) svoje zajedništvo na najkonkretniji način proživljavaju u malim bratstvima ili zajednicama FSR-a vezanim uz naše samostane i župe. Takve zajednice imaju također svoje vodstvo u koje je uključen i tzv. duhovni asistent (to je uglavnom svećenik - franjevac). U provinciji Bosni Srebrenoj djeluje preko 1000 trećoredaca u 30 bratstava.

Znakovi

Medaljica: koja ima redovito na sebi lik sv. Franje, a s druge strane ili lik sv. Klare ili lik Bogorodice. Značka: predstavlja franjevački grb, tj. dvije prekrižene ruke (jedna gola: Kristova, i druga obučena, Franjina), obadvije sa znakom rane od čavla. Po sredini je križ (Tau). Znak "Tau": označuje tzv. franjevački križ; može se nositi kao značka ili kao privjesak o vratu. Škapular: simbolični komadić redovničke odjeće. Pojas: dio franjevačke redovničke odjeće sa znakovima triju zavjeta. Prikladno je da članovi FSR-a kod zajedničkih susreta znakove nose na vidljiv način, ovisno o naravi i namjeni znakova.
Braća i sestre žive evanđelje po primjeru sv. oca Franje i čine sve da se na taj način posvete intenzivnim duhovnim životom; takvim životom po Evanđelju braća i sestre postaju prikladni za sudjelovanje u životu i poslanju cijele Crkve, služe u Crkvi, pomažu širenju Evanđelja, spremni su za najponiznije pomaganje u svim poslovima svoje crkvene zajednice; spremni su na svako dobro djelo, osobito na ona po kojima će moći pomagati siromašnijima, sudjeluju u brigama i mukama cijeloga svijeta, bore se za mir, njeguju ekumenizam, podržavaju sva nastojanja za čistoću i ljepotu prirode i ljudskoga okoliša; u načinu života i rada žele biti uzorni u svome obiteljskom životu, čisti i pošteni u svome svakodnevnom ophođenju s ljudima, odgovorni i zauzeti u svojim društvenim obvezama.

Kako postati član

"Simpatizirati" s Franjom i njegovim idealima. Prijaviti se ispunjenom molbom čime se postaje "kandidatom". Kandidatura traje oko 6 mjeseci. U organizaciji zajednice upriliči se svečanost "ulaska u Red", tj. ulaska u godinu formacije za OFS; to je godina "novicijata". Po završenom novicijatu, svaki član položi pred zajednicom svoja OBEĆANJA ili ZAVJETE na Pravilo OFS-a i život po njemu. Kroz kandidaturu i novicijat obavljaju se osobite pouke i sastanci, te duhovne obnove radi upoznavanja toga života, lika sv. Franje, temelja duhovnoga života, života Crkve te se odgaja za intenzivnije zajedništvo vjernika. Cjelokupna mjesna zajednica OFS-a nastavlja živjeti svoje zajedništvo mjesečnim skupštinama i drugim sastancima koji služe životu braće i sestara i svrsi samoga OFS-a.

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo