Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

Franjevačko sjemenište u Visokom je ustanova u kojoj se promiču zvanja za svećenike, vodi briga za poseban vjerski odgoj i obrazovanje zajedno s humanističkom i znanstvenom izobrazbom (usp. Kan. 234 §1). Stoga je redovito usko vezano uz četverogodišnji program Franjevačke klasične gimnazije. Sjemenište ima svog glavnog prefekta (odgajatelja), dva pomoćnika i duhovnika – osim profesorskog kadra gimnazije.

 

Franjevačka postulatura je vrijeme od godinu dana, u kojem se kandidat – postulant priprema da prihvati franjevački život. Svi oni koji žele biti franjevci, a već su završili srednju školu ili fakultet, moraju proći razdoblje postulature, koja je prvi dio formacije kandidata za franjevački život. Dnevni program za postulante je u skladu sa sjemenišnim, a školski program je prilagođen. Kandidati su smješteni u samostanu u Visokom i imaju svoje posebne prostorije i svog meštra (odgojitelja).

Za upis u Sjemenište i Postulaturu potrebni su sljedeći dokumenti:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Krsni list – s upisom datuma Sv. potvrde i podatkom o slobodnom stanju (za kandidate postulature)
  • Osobno napisana i potpisana molba s točnom adresom i brojem telefona
  • Izjava roditelja o suglasnosti
  • Preporuka župnika o prikladnosti za redovničko i svećeničko zvanje
  • Liječničko uvjerenje
  • Originalni dokumenti o završenom školovanju (za sjemeništarce svjedožbe od 5. do 8/9. razreda osnovne škole, a za postulante od svih razreda srednje škole, kao i diploma mature /za one koji žele biti svećenici/)
  • Potpisana izjava da kandidat postulature nije u kreditu ili jamac

Adresa:

Franjevačko sjemenište i postulatura
Ul. Bosne Srebrene 4
BiH – 71300 Visoko

Rok za upis u Sjemenište i Postulaturu je subota, 21. 6. 2014. u 11 sati.

Za dodatne informacije i prijave sjemeništaraca i postulanata, možete se obratiti na:      
tel. br.: 032 738 277; fax br.: 032 735 826; ili na e-mail: frsjem@hotmail.com
(za sjemenište), ili postulaturabosne@gmail.com (za postulaturu).

U slučaju prijave nakon predviđenog roka (osobito za postulante), obratiti se izravno na: Franjevački provincijalat, Zagrebačka 18, BiH – 71000 Sarajevo; tel.: 033 722 450, fax br.: 033 722 451 ili e-mail: tajprov@bih.net.ba.

Isus je govorio: „Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju“ (Lk 10, 2).

Fra Josip Mrnjavac, 
I. prefekt sjemeništaraca

Fra Danijel Rajić,
meštar postulanata

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo