Citat tjedna

"Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi."

Mt 24, 44

Voditelj formacije tko je onU jednom intervjuu s bivšom generalnom ministrom FRS-a, Emanuelom De Ninzio, pitali su je koji je prioritet FSR-a. Njezin je odgovor bio: “Formacija.“ Novinar ju je pitao koja je druga važna točka. Njezin odgovor je još jednom bio isti:“Formacija.“ I pitajući koja bi bila treća važna točka, Emanuelin odgovor bio je opet, formacija. I doista naša bratstva FSR-a i Frame ne mogu bez formacije, ona nam je potrebna ako želimo istinski živjeti svoj poziv.

Osobe odgovorne za formaciju moraju biti u stanju:

  • Potpomagati druge, a da ne gospodare nad njima;
  • Stvarati uvjete kako bi kandidat pronašao „svoj“ oblik života u pozivu;
  • Vršiti ulogu djelovanja i promatranja

 Za svako bratstvo jednu od ključnih uloga svakako ima voditelj formacije, no tko je on zapravo?

Po službi ova je osoba najviše i najkonkretnije pozvana biti u sa­mom žarištu formacije mladih u bratstvu Frame.

Potrebno si je posvijestiti kakve su osobe birane za službu voditelja formacije. Po kojim kriterijima? Jesu li izabrane osobe za koje se prepoznalo da mogu dobro obnašati tu službu ili su osobe birane jer se nije znalo koga bi se uopće izabralo na tu službu?

Druga važna stvar, koja se osobito tiče voditelja formacije, jest zašto je on prihvatio tu službu. Zbog mogućih putovanja? Jer se tako dobilo priliku biti u Vijeću? Jer to godi našem 'ja'? Ili zato jer doista želi sudjelovati, kako u svom odgoju i oblikovanju, tako i u ispravnom oblikovanju budućih naraštaja članova Frame?

Koje su kvalitete potrebne voditelju formacije? Kakav bi bio idealan voditelj formacije?

Smjernice za formaciju u Franjevačkom svjetovnom redu upućuju da prilikom razmišljanja da se neku osobu stavi u službu formacije treba birati psihološki, intelektualno i duhovno pouzdanu osobu.

Izvorno, riječ "formirati" znači dati oblik, oblikovati nešto prema postojećem modelu. Međutim pokušati „formirati“ neku osobu znači pratiti je u njezinom rastu, njezinom ljudskom, kršćanskom i franjevačkom rastu.

Kako bi živjeli kršćanski život u bratstvu, nužna je čvrsta kršćanska formacija. Potrebno je mlade, ali i samoga sebe upoznati sa našom vjerom, katekizmom i naukom Crkve.

Na našem putu krećemo se u svjetlu poruke svetoga Franje. Potrebno je mladima pomoći bolje upoznati Franjevačku obitelj. Franjevačka formacija može se odvijati preko doticaja s pripadnicima raznih ogranaka Franjevačke obitelji, pozivajući ih na svjedočenje, sudjelovanjem u njihovu životu i njihovim djelatnostima.

Formativne metode moraju biti prilagodljive u svome obliku i sadržaju potrebama mladoga svijeta. Svijet se mladih u svim krajevima bez prestanka mijenja i vrlo brzo razvija. No, s druge strane, potrebno je sačuvati vlastiti identitet i ne dopustiti da nas vuku modni hirovi.

Nadalje, voditelj formacije treba biti u stalnoj povezanosti s animatorima skupina (ako ih ima više) i, s druge strane, s članovima vijeća mjesnog bratstva Frame, kako bi zajedno pratili rast i oblikovanje konkretne sku­pine u određenom razdoblju.

Također potrebno je se osvrnuti i na odvojene susrete u našim bratstvima. Jedna od zadaća voditelja formacije jeste organiziranje odvojenih susreta za razdoblje početne formacije, obećanja u Frami i produbljivanja vlastitoga poziva. Svako bratstvo samo za sebe treba prepoznati način na koji će održati susrete sa kandidatima. Ali se svakako preporučuje da ih se održava.

Tri temeljna pojma formacije su dakle: učenje, dijeljenje iskustava i molitve.

Voditelj formacije nije osoba koja treba da drži predavanja, već osoba koja naučeno primjenjuje, svjedoči i živi. Prihvaća druge bez obzira kakvi oni bili, preuzima odgovornost, ima dostatno znanje o katoličkoj vjeri, te redovno čita Evanđelje, prelazeći iz Evanđelja u život i iz života u Evanđelje.

I ne zaboravite sve što činite, činite radosno!

„Neka se uvijek sretnemo sa smiješkom, jer smiješak je početak ljubavi!“ Majka Terezija

 

Kristina Grubešić

Područna voditeljica formacije

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo