Citat tjedna

"Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi."

Mt 24, 44

viber image 2019 03 25 16.00.36U prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. održana je 22. i 23. ožujka dvodnevna edukacija za pisanje projekata za mlade i osobe koje rade s mladima kao podrška projektnim aktivnostima formalnih i neformalnih skupina u Vrhbosanskoj nadbiskupiji koju su vodile djelatnice Centra: Nadežda Mojsilović, Minja Todorović i Marijana Miketek.

Na edukaciji je sudjelovalo 30 mladih među kojima i naša Frama Petrićevac – Daria Vilušić i Franjo Jukić. Cilj edukacije bio je osnažiti i unaprijediti znanja i vještine za pisanje projekata kako bi mladi postali ravnopravni pri sudjelovanju na natječajima za pisanje projekata te upoznati mlade o osnovnim elementima pisanja projekata.

Edukacija je bila usmjerena na natječaj Centra za mlade Ivan Pavao II. na koji mogu aplicirati i formalne i neformalne skupine aktivne u župi i svojoj zajednici. Nakon prezentacije, te osnovnih elemenata na koje treba obratiti pažnju pri apliciranju na projekt, sudionici su u grupama imali priliku napisati male projekte.

Frama Petrićevac

 

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo