Citat tjedna

"Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!"

Rim 5, 5

f89f5f00-05ce-4fe1-b8a9-ffd27f0b8788Tijekom korizme kreševski su se framaši odlučili posvetiti često zanemarenim i ugroženim osobama u našem društvu, vođeni tjelesnim i duhovnim djelima milosrđa u ovoj Godini Milosrđa. Tako je i osmišljen projekt ''Osmijeh'' u sklopu kojeg su framaši odlučili posjetiti zavod ''Drin'' u Fojnici i ERC ''Duga'' u Kiseljaku.

Posjeta zavodu ''Drin'' bila je 5. ožujka, a 20 framaša su na zabavan način, kroz pjesmu, igre i ples uljepšali jedan dan korisnicima u Zavodu. Na taj način pokušali smo razbiti predrasude koje imamo prema osobama s poteškoćama i poremećajima kako na fizičkoj, tako i na psihičkoj osnovi.
Posjeta ERC ''Duga'' u Kiseljaku bila je 17. ožujka, gdje su framaši također održali zabavno-edukativne radionice sa djecom u centru, ali su i kao poklon donijeli slatkiše koji su skupljeni kada su framaši za vrijeme maškara obilazili kuće u Kreševu te je donirana određena količina novca koja je također skupljena za vrijeme maškara.
Drugi dio projekta ''Osmijeh'' odrađen je u župi Kreševo, gdje su već tradicionalno framaši skupljali prehrambene i higijenske potrepštine u prodavaonicama, od kojih su poslije napravljeni paketi, njih oko 40, i podijeljeni osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe u župi Kreševo. Kao prvo, zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način omogućili ostvarivanje ovog projekta, te se nadamo da će se uspješna suradnja sa osobljem zavoda ''Drin'' i ERC ''Duga'' uskoro ponoviti.

''Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste'' (Mt 25, 45)

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo