Citat tjedna

"Stazama pravim On me upravlja."

Ps 23, 3

wayoflove

– Slušaj bez prekidanja:
Mudre izreke 18,13     Tko odgovara prije nego što sasluša, na ludost mu je i sramotu.


– Govori bez ljutnje:
Jakovljeva 1,19           Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu.

– Daj bez škrtarenja:
Mudre izreke 21,26     Opak po cio dan živo želi, a pravednik daje i ne škrtari.
– Moli bez prestanka:
Kološanima 1,9           Zato i mi od onoga dana, kako čusmo, ne prestajemo za vas moliti se i prositi, da se ispunite spoznajom volje njegove u svakoj mudrosti i duhovnoj razboritosti.
– Odgovori bez nadmudrivanja:
Mudre izreke 16,29     Silnik nadmudruje svog sudruga za odvesti ga na loš put.

– Podijeli bez očekivanja:
Luka 3,11                       On im odgovaraše: “Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.“
– Uživaj bez prigovaranja:
Psalam 119,165          Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.
Filipljanima 2,14          Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja.
– Vjeruj bez sumnje:
Jakovljeva 1,6             Ali, nek moli s vjerom, bez i osjećanja i najmanje sumnje; jer, onaj koji sumnja sliči uzburkanom valovlju morskom koje vjetar podiže.
– Oprosti bez kažnjavanja:
Kološanima 3,13         Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima tko tužbu na koga; kao što je i Gospodin vama oprostio, tako i vi.
– Obećaj bez zaboravljanja:
Psalam 50,14               Hvalu prinesi Bogu kao žrtvu zahvalnu; ispuni Svevišnjemu zavjete svoje!

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2020 All Rights Reserved. Design and development logo