Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

Franjevačko sjemenište u Visokom je ustanova u kojoj se promiču zvanja za svećenike, vodi briga za poseban vjerski odgoj i obrazovanje zajedno s humanističkom i znanstvenom izobrazbom (usp. Kan. 234 §1), stoga je redovito usko vezano uz četverogodišnji program klasične gimnazije. Sjemenište ima svog glavnog prefekta (odgajatelja), dva pomoćnika i duhovnika.

Svi oni koji žele biti franjevci a već su završili srednju školu ili fakultet moraju proći razdoblje postulature, koja je prvi dio formacije kandidata za franjevački život. Postulatura je vrijeme u kojem kandidat – postulant traži da prihvati franjevački život. Dnevni program za postulante je u skladu sa sjemenišnim a školski program je prilagođen. Kandidati su smješteni u samostanu u Visokom i imaju svog meštra (odgajatelja). U 2012./13. godini od 6 prijavljenih postulanata 5 kandidata je došlo iz Frame.

 

Rok za upis u Sjemenište i Postulaturu je 22.6.2013. u 11 sati u Visokom.

Za dodatne informacije, prijave sjemeništaraca obratiti se na mail: josipmrnjo@yahoo.com. Kandidate za Postulaturu prijaviti na mail: fra.danijel@gmail.com ili se javiti na kontakte telefona fra Josipa Mrnjavca, I. prefekta sjemeništa i fra Danijela Rajića, meštra postulanata.

Za upis u Sjemenište ili Postulaturu su potrebni sljedeći dokumenti:

- Krsni list

- Upisana sv. potvrda i slobodno stanje (za kandidate postulature)

- Osobno napisana i potpisana molba s točnom adresom i brojem telefona

- Izjava roditelja o suglasnosti

- Preporuka župnika o prikladnosti za redovničko i svećeničko zvanje

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Liječničko uvjerenje

- Originalni dokumenti o završenom školovanju (za sjemeništarce svjedožbe od V. do VIII. razreda osnovne škole a za postulante od srednje škole)

- Potpisana izjava da kandidat postulature nije u kreditu ili jamac

 

Adresa: Franjevačko sjemenište i postulatura

Ul. Bosne Srebrene 4

BiH – 71300 Visoko

Tel. 032/738-277

 

Isus je govorio: „Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju.“ (Lk 10, 2)

 

Fra Josip Mrnjavac,                                                           Fra Danijel Rajić,

I. prefekt sjemeništaraca                                                       meštar postulanata

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo