Citat tjedna

"I sve što zaištete u molitvi vjerujući, primit ćete."

Mt 21,22

OFS GS 0052Draga braćo i sestre,

 Redovni godišnji kapitul Bosanskog bratstva Kraljice Katarine održat' će se u Visokom 26. rujna 2015. godine.

 Na kapitul su dužni doći: ministar mjesnoga bratstva ili u njegovoj spriječenosti njegov zamjenik i dva delegata. Ukoliko imate više zainteresiranih, slobodno se prijavite.

 Obavezno je na kapitul donijeti kraći pismeni izvještaj o radu mjesnoga bratstva u  protekloj godini, kojim ćete upoznati kapitul o: broju članova primljenih i sa zavjetima, vijeću mjesnoga bratstva (ako ga imate), susretima, aktivnostima i eventualnim problemima u radu.

 

Participacija za boravak u Visokom iznosi 10 KM po osobi. Stoga molimo mjesne ministre i duhovne asistente da obavezno prijave broj učesnika i ponesu novac za participaciju kao i novac za više razine organiziranja (propisani dio od prikljupljene članarine). Ove godine kapitul traje samo jedan dan. No, svi koji žele prespavati u Visokom imaju tu mogućnost. Molimo vas samo da to uredno najavite. Sve podatke javiti poštom na adresu Područnog vijeća (Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo) ili još bolje e-mailom na adresu frama.fsr.bs@gmail.com najkasnije do 20. rujna 2015. godine.

 

U privitku ovog poziva dostavljamo Vam plan rada Područnog Kapitula.

 

MIR I DOBRO!

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo