Citat tjedna

„Tada im svima reče: Tko hoće biti moj učenik, neka se odrekne sebe i svaki dan uzme svoj križ i neka ide za mnom.“

 

Luka 9, 23

202107121109111

Nakon više od godinu dana odgađanja, ovaj se vikend u subotu 10. srpnja 2021. godine u Međugorju u Domus pacis (Kući mira); održao Izborni nacionalni kapitul OFS-a u BiH .
Dio sudionika iz bosanskog područnog bratstva stigao je već u petak, a generalni duhovni asistent fra Alfred Parambakathu, OFM Conv i predstavnica Međunarodnog vijeća OFS-a Ana Fruk u četvrtak.
Prije samog kapitula, dio sudionika otišao je u petak navečer na Podbrdo zajedno sa fra Alfredom i fra Davorom Petrovićem, područnim duhovnim asistentom bosanskog područnog bratstva . Kapitul je službeno otvoren u subotu u 9:00 sati molitvom i uvodnim pozdravima ministre Matee Soldo. Nakon toga predstavili smo se jedni drugima i poslušali nagovor fra Ivana Landeke, nacionalnog duhovnog asistenta koji nas je pripremio na izbore ispred nas.
Nakon čitanja izvješća područnih ministara, nacionalne ministre Matee i ostalih vijećnika slijedilo je izglasavanje izvjeśća. Time je završen prvi dio kapitula. Ručak je bio kratka pauza kao i trenutak zajedništva svih članova kapitula. Ubrzo je uslijedio drugi dio kapitula a to su izbori kojima je predsjedala Ana Fruk,predstavnica Generalnog ministra i Predsjednistva Medjunarodnog vijeća.

20210712105953
Nacionalno vijeće OFS-a u BiH koje je izabrano na period od 2021.-2024. čine:
Ivana Vidović, OFS Bistrik Sarajevo - ministra
Marija Krešić, OFS Mostar - doministra
Mirela Barbarić,OFS Široki Brijeg - povjerenik za formaciju
Mirjana Biljaka, OFS Nova Bila - tajnica
Anto Stanić OFS Kreševo - rizničar
Josipa Vukoja, OFS Kočerin - povjerenik za Framu
Božica Lončar, OFS Široki Brijeg - međunarodni vijećnik
Božo Klarić, OFS Brajkovići - zamjenik međunarodnog vijećnika
Nakon glasovanja, uslijedio je plenum kapitula i izglasavanje smjernica.
Kapitul smo završili svetom misom koju je predvodio fra Davor Petrović, a propovijedao fra Alfred Parambakathu.

Novom vijeću želimo mir i ustrajnost

- Mirjana Ćavar, OFS u Bosni i Hercegovini

 

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2022 All Rights Reserved. Design and development logo