Citat tjedna

"Stazama pravim On me upravlja."

Ps 23, 3

Papa Franjo 1U propovijedi na misi u kapeli Doma Sveta Marta, Papa je govorio o tri dara koja je u stvaranju Bog dao čovjeku: čovjeka je stvorio na svoju sliku, dao mu gospodstvo nad zemljom i pridružio mu ženu koju treba ljubiti.


„Gospodine, što je čovjek da ga se spominješ? Učinio si ga malo manjim od Boga, slavom i čašću si ga ogrnuo“. Papa se osvrnuo na pripjevni psalam i čitanje iz Knjige Postanka kako bi istaknuo divljenje „Božjoj nježnosti i ljubavi“ koju je u stvaranju očitovao prema čovjeku.
Čovjek je stvoren na sliku i priliku Božju
Papa je istaknuo Božja tri dara čovjeku, polazeći od identiteta. Prije svega dao nam je DNK, odnosno učinio nas je svojom djecom, stvorio nas na svoju sliku i priliku. Dijete ima DNK roditelja, od njih je primilo identitet. Ako je dijete dobro, otac je ponosan. Ako bi i bilo malo ružno, ono je ocu uvijek lijepo; ako je zločesto, otac ga opravdava, nadajući se da će se popraviti… Isus nas je poučio kako otac čeka djecu. Mi smo „kao bogovi“, jer smo Božja djeca – rekao je Papa.
Čovjek je odgovoran za zemlju
U drugom Božjem daru uključena je naša zadaća: dao nam je zemlju da njom gospodarimo. Čovjeku je dano „kraljevsko dostojanstvo“, jer Bog ne želi da čovjek robuje već želi da kraljuje, da bude odgovaran kralj. Bog nas je zadužio da se brinemo za stvoreno, da ga čuvamo i unapređujemo. Dao nam je sve, ali nam nije dao novac. Imamo sve. A komu je dao novac? To ne znam, našalio se Papa ponavljajući: Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku, sebi slična, a povjerio mu je da čuva i unaprjeđuje sve stvoreno.  Nakon gospodstva nad stvorenim, Papa je, oslanjajući se na prvo čitanje, veličao ljubav između muža i žene.
Ljubav, treći Božji dar u stvaranju
Bog stvori muško i žensko. Nije dobro da čovjek živi sam. I stvorio mu je družicu – rekao je Papa pozivajući se na današnju liturgiju. Bog - Ljubav je čovjeku dao ljubav. Papa misli da se prvi dijalog ljubavi vodio između muškarca i žene. Zaključujući govor o stvaranju, Papa je pozvao da zahvalimo Gospodinu na ova tri dara koja nam je dao, na identitetu, zadaći i ljubavi, te da molimo milost za čuvanje darova koje smo primili u stvaranju – zaključio je Papa.

logo

O nama

FRAMA je kratica za zajednicu, tj. bratstvo mladih koje se naziva Franjevačka mladež. Dakle, kako je navedeno u čl. 1. statuta Frame, ona je »bratstvo mladih katolika koji se osjećaju pozvanima od Duha Svetoga da žive Evanđelje u bratstvu, u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u krugu Franjevačkoga svjetovnog reda.

Adresa središnjice Frame i OFS-a

Zagrebačka 18

BiH 71000 Sarajevo

E-mail

frama.fsr.bs@gmail.com

FRAMA OFS Copyright © 2013-2020 All Rights Reserved. Design and development logo